Dårligt nyt for grænseoverskridende regionaltog langs Jyllandskorridoren

Berlin, 14.07.2023

„DSB har planer om at fjerne 80% af sine grænseoverskridende forbindelser fra 2028. I stedet for er planen at indsætte et togskift og lade den tyske RE-7 køre mellem Flensborg og Tinglev. Om folk fra grænseregionen vil kunne stige på danske tog der, afhænger helt af RE7’s punktlighed“, vuderer SSWs Forbundsdagsmedlem og fortsætter:

„Mens milliarder af euro går til skinner under havet langs Femern-Bælt, formår Slesvig-Holsten og Danmark trods årelange forhandlinger ikke at finde frem til en fornuftig løsning til indkøb af tog til den eksisterende infrastruktur på jyllandskorridoren.

Både i Danmark og Tyskland bruger man store summer på nye togsæt, og resultatet er et forværret tilbud af grænseoverskridende togforbindelser i fremtiden. Det er fuldstændig uacceptabelt. Hvis vi skal nå vores klimamål i transportsektoren, har vi brug for europæiske løsninger der også kan mærkes uden for storbyerne. Det står klart for mig, at vi skal have en bedre løsning på plads inden 2028.“

Vis pressemeddelelse som PDF