Fødevare- landbrugs-, og fiskeriminister Rasmus Prehn besøger Flensborg

Berlin, 22.07.2022

På invitation af SSW-Forbundsdagsmedlem, besøger Stefan Seidler den danske fødevare- landbrugs- og fiskeriminister Rasmus Prehn Flensborg d. 15. august 2022.

„Det høje besøg fra København giver os mulighed for at fortsætte de gode og intensive samtaler vi førte i København tilbage i maj“, forklarer Seidler. Under sit besøg i den danske hovedstad i primo maj mødtes SSW-politikeren blandt andet med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri for at gøre opmærksom på muslingefiskeri i Flensborg fjord.

Seidler pointerer: „Muslingefiskeri er stadig en åben problemstilling for befolkningen ved Flensborg fjord. Vi kunne godt tænke os en bæredygtig løsning, der lever op til miljøbeskyttelsens høje standarder for at beskytte fjorden. Muslingefiskeriets fangstmetode medfører ødelæggende indgreb for havbunden med tilsvarende konsekvenser for fauna og flora”.

Der er blandt andet planlagt samtaler med repræsentanter fra fiskeri-, erhvervs- og miljøorganisationer fra Flensborg fjord-regionen samt et besøg på Flensborg havn.

Vis pressemeddelelse som PDF